Økende antall svindel saker i Italia

GIEK Kredittforsikring (GK) har den senere tid registrert økende omfang av svindel i form av at kjøpere utgir seg for å være noen andre enn de de egentlig er. Dette er særlig utbredt i fisk og sjømatbransjen.  Svindelforsøkene blir stadig mer avanserte. Vi ser en klar økende trend på dette i Italia – men ID-tyveri forekommer i mange land. Vi gir deg rådene for hva du kan gjøre her...

Fremgangsmåten til svindlerne

En vanlig fremgangsmåte svindlerne bruker er å foreta en henvendelse per telefon eller epost og utgi seg for å være en representant fra et velkjent og velrenommert selskap.

i) Vedkommende presenterer seg gjerne som en registrert ansatt i selskapet, og benytter en epostadresse som er til forveksling lik kjøpers reelle epostadresse.

ii) Pris og betalingsbetingelser som tilbys kan være gunstige sammenlignet med det som er gjengs i markedet.

iii) Varene bestilles til en annen adresse enn kjøpers adresse, som regel et leid lagerlokale. Når varene ankommer leveringsstedet, blir de kvittert ut ved hjelp av falske signaturer og stempel, og svindlerne forsvinner kort tid etter.

Flere forhold er blitt politianmeldt, både av selgere som er blitt svindlet for varer og kjøpere som har fått misbrukt sitt navn. Men gjerningsmennene er vanskelige å spore opp, og sannsynligheten er liten for at varene kommer til rette.

Tap som våre kunder måtte lide som følge av identitetstyveri dekkes ikke av kredittforsikringen. Så: Vær på vakt, og ikke la dere lure!

Generelle råd for å forebygge ID-Tyveri

 1. Påse at ordren er skriftlig og kommer fra kjøperselskapet som det er innvilget kredittgrense på. Ordren må være fra en navngitt person med tittel og kontaktinformasjon, og ikke generelt fra «innkjøpsavdelingen» eller liknende.

  - Dersom ordren mottas pr. epost, skal epostadressen også normalt være personifisert – ikke fra eksempelvis innkjøpsavdelingen@frescopesce.it.

  - Vær obs på at svindlerne også kan utgi seg for å være personer som faktisk jobber i kjøperselskapet.

 2. Kontroller at oppgitt telefonnummer/epostadresse ikke avviker fra selskapets hjemmesider, og at hjemmeside/epostadresse stemmer med selskapsnavnet.

  - Vær obs på at ordren kan vise til en falsk hjemmeside.

  - Forskjellen fra den reelle epostadressen kan være marginal – eksempelvis @frescopesce.it i stedet for @pescefresco.it.

 3. Kontakt selskapet på offentlig registrert telefonnummer, f. eks. hentet fra lokale «gule sider», som www.paginegialle.it i Italia, og få bekreftet at selskapet kjenner til ordren. Alternativt, kontakt GIEK Kredittforsikring og hør om kredittopplysningene oppgir selskapets nummer, epostadresse og/eller hjemmeside.

  - Snakk direkte om ordren med den som oppgis å bestille varen. Det holder ikke å få bekreftet fra sentralbordet at vedkommende jobber i selskapet.

 4. Dersom varene skal leveres et annet sted enn på kjøpers registrerte forretningsadresse, må dette også være skriftlig bekreftet av kjøperselskapet.

  - Hvis adressen er i et annet område enn der selskapet normalt opererer er det grunn til å være ekstra aktsom.

NB! Epost forutsettes her å være et kommunikasjonsmiddel som forplikter kjøper, jfr. våre vilkår KF140 og SR240 hvoretter forsikringen er betinget av en skriftlig og gyldig avtale.